ภาพกิจกรรม
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ @น่านเกมส์ ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 38 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ @น่านเกมส์ ครั้งที่ 14 โดยมีนักกีรฑาชาย หญิง นักกีฬาเซปักตะกร้อ และนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2562 ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 131 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้บริหารคณะครู และนักเรียนักศึกษา โดยความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนท่าตะคร้อ โรงเรียนประดางแล ะอบต ประดางร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 168 ครั้ง
คณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก จัดการประชุมสมัยสามัญครั้ง 1 ณ อาคารกาญจนาภิเษก เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการวันชัย โตมี มาเป็นประธานในพิธีในการเปิดการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

คัดเลือกตัวแทน นักกีฬา อศจ.ตาก ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 117 ครั้ง
นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประธานเปืดการแข่งขันกีฬา อศจ. จังหวัดตาก เพื่อคัดนักกีฬาตัวแทน อศจ. ตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ส่งนักกีฬาตะกร้อชาย ตะกร้อหญิง ฟุตบอลชาย กีฑา 1,500 เมตรหญิง และ 5,000 เมตร ชายเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 80 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมไวห้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก โดยมีนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช ปวส และปริญญาตรี เขาร่วมพิธีอย่างพร้องเพรียงกัีน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 62 ( 22-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 199 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง 2562 กิจกรรมในครั้งนี้หวังใช้ครู นักเรียนให้ความรู้การกาบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ และเป็นการสร้างความตระหนักในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในสถานศึกษาและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง เป็นการเรียนรู้ประชาธิปไตยด้วยการลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่เรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น และยังเป็นผลดีต่อการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในเยาวชนอีกด้วย ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 05-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 233 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

อกท. ชาติ ครั้งที่ 40 ( 05-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 654 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยมีสมาชิกทั่วประเทศมาประชุมและแข่งทักษะวิชาชีพระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ( 06-02-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 176 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 18 มกราคม 2562 ดูภาพกิจกรรม..

งานประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 441 ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อกท ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 40 ณ วษท เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> | Last