ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 217 ครั้ง
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

จิตอาสาร่วมปลูกป่า กับ อบต ประดางและกรมทรัพยากรป่าไม้ จ.ตาก ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 161 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากนำนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาร่วมปลูกป่า ร่วมกับ อบต ประดางและกรมทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดตาก และชาวบ้านประดาง ร่วมใจปลูกป่า ณ ตำบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 157 ครั้ง
ผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโตงเตงและวัดประดาง ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ @น่านเกมส์ ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 95 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ @น่านเกมส์ ครั้งที่ 14 โดยมีนักกีรฑาชาย หญิง นักกีฬาเซปักตะกร้อ และนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2562 ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 213 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้บริหารคณะครู และนักเรียนักศึกษา โดยความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนท่าตะคร้อ โรงเรียนประดางแล ะอบต ประดางร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 232 ครั้ง
คณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก จัดการประชุมสมัยสามัญครั้ง 1 ณ อาคารกาญจนาภิเษก เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการวันชัย โตมี มาเป็นประธานในพิธีในการเปิดการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

คัดเลือกตัวแทน นักกีฬา อศจ.ตาก ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 182 ครั้ง
นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประธานเปืดการแข่งขันกีฬา อศจ. จังหวัดตาก เพื่อคัดนักกีฬาตัวแทน อศจ. ตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ส่งนักกีฬาตะกร้อชาย ตะกร้อหญิง ฟุตบอลชาย กีฑา 1,500 เมตรหญิง และ 5,000 เมตร ชายเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมไวห้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก โดยมีนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช ปวส และปริญญาตรี เขาร่วมพิธีอย่างพร้องเพรียงกัีน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 62 ( 22-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 284 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง 2562 กิจกรรมในครั้งนี้หวังใช้ครู นักเรียนให้ความรู้การกาบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ และเป็นการสร้างความตระหนักในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในสถานศึกษาและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง เป็นการเรียนรู้ประชาธิปไตยด้วยการลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่เรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น และยังเป็นผลดีต่อการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในเยาวชนอีกด้วย ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 05-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 305 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> | Last