ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นิมิตร อาศัย ( 26-10-2558 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 1001 ครั้ง
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นิมิตร อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

งานเลี้ยงบุคลากรทางการศึกษา ( 19-10-2558 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 665 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากได้จัดงานเลี้ยงส่งบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตีรยมแผน ( 19-10-2558 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 606 ครั้ง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2559-2563 วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและทคโทโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 [ 11 ]