ภาพกิจกรรม
กีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ( 08-08-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 418 ครั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีตาก ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ หลง หลิน เกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมสามชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตรชาย ชนะเลิศเหรียญทองมวยไทยสากลสมัครเล่นหญิงรองชนะเลิศเหรียญเงิน และตะกร้อชาย เข้ารอบ8 ทีมสุดท้าย