ภาพกิจกรรม
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. ( 13-08-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 11 ครั้ง
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมอำเภอ วังเจ้า จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ( 13-08-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 6 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หน้าตึกอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ร่วมปลูกป่า อำเภทวังเจ้า จังหวัดตาก ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 18 ครั้ง
ครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่ากับทางอำเภอวังเจ้า และประชาชนชาวบ้านนาโบสถ์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 18 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำสัญญาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 45 ครั้ง
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

จิตอาสาร่วมปลูกป่า กับ อบต ประดางและกรมทรัพยากรป่าไม้ จ.ตาก ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 10 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากนำนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาร่วมปลูกป่า ร่วมกับ อบต ประดางและกรมทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดตาก และชาวบ้านประดาง ร่วมใจปลูกป่า ณ ตำบลนาโบสถ์ จังหวัดตาก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 12 ครั้ง
ผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโตงเตงและวัดประดาง ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ @น่านเกมส์ ( 30-07-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 9 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ @น่านเกมส์ ครั้งที่ 14 โดยมีนักกีรฑาชาย หญิง นักกีฬาเซปักตะกร้อ และนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2562 ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 89 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้บริหารคณะครู และนักเรียนักศึกษา โดยความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนท่าตะคร้อ โรงเรียนประดางแล ะอบต ประดางร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 150 ครั้ง
คณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก จัดการประชุมสมัยสามัญครั้ง 1 ณ อาคารกาญจนาภิเษก เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการวันชัย โตมี มาเป็นประธานในพิธีในการเปิดการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >> | Last