ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษา ดูงาน ( 04-10-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม OD และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด จันทบุรี และร่วมงานมุฑิตาจิต ดูภาพกิจกรรม..

งานประชุมวิชาการ อกท. หน่วยตาก ( 30-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 114 ครั้ง
กิจกรรมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อกท. หน่วยตาก ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับาภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ( 15-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 148 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 นครเขลางค์เกมส์ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1- 7 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและทคโนโลยีตากส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นตัวแทน อศจ. ตาก 2 ชนิดกีฬา ฟุตบอล และเซปักตะกร้อ ชาย ดูภาพกิจกรรม..

กีฬา อศจ. ตาก ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 160 ครั้ง
เข้าการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 เขลางค์นครเกมส์ ณ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 208 ครั้ง
กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ( 19-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 137 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม คนอาชีวะตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ( 12-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 121 ครั้ง
กิจกรรม คนอาชีวะตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร โดย Yamaha ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมฯ ( 10-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 108 ครั้ง
โครงการอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและคุณธรรมฯประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 ( 09-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 125 ครั้ง
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 ( 09-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 125 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7   >> | Last