ภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2562 ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 19 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้บริหารคณะครู และนักเรียนักศึกษา โดยความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนท่าตะคร้อ โรงเรียนประดางแล ะอบต ประดางร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 15 ครั้ง
คณะกรรมการ อกท. หน่วยตาก จัดการประชุมสมัยสามัญครั้ง 1 ณ อาคารกาญจนาภิเษก เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการวันชัย โตมี มาเป็นประธานในพิธีในการเปิดการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

คัดเลือกตัวแทน นักกีฬา อศจ.ตาก ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 14 ครั้ง
นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประธานเปืดการแข่งขันกีฬา อศจ. จังหวัดตาก เพื่อคัดนักกีฬาตัวแทน อศจ. ตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ส่งนักกีฬาตะกร้อชาย ตะกร้อหญิง ฟุตบอลชาย กีฑา 1,500 เมตรหญิง และ 5,000 เมตร ชายเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ( 17-06-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 20 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดกิจกรรมไวห้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารกาญจนาภิเษก โดยมีนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช ปวส และปริญญาตรี เขาร่วมพิธีอย่างพร้องเพรียงกัีน ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 62 ( 22-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 107 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าท่ีบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง 2562 กิจกรรมในครั้งนี้หวังใช้ครู นักเรียนให้ความรู้การกาบัตรเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ และเป็นการสร้างความตระหนักในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้งในสถานศึกษาและชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ไปให้ครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของตนเอง เป็นการเรียนรู้ประชาธิปไตยด้วยการลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่เรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น และยังเป็นผลดีต่อการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในเยาวชนอีกด้วย ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ( 05-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 188 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

อกท. ชาติ ครั้งที่ 40 ( 05-03-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยมีสมาชิกทั่วประเทศมาประชุมและแข่งทักษะวิชาชีพระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ( 06-02-2562 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 124 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก โดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 18 มกราคม 2562 ดูภาพกิจกรรม..

งานประชุมวิชาการ อกท. ภาคเหนือ ( 06-12-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 310 ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อกท ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 40 ณ วษท เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมต้อนรับการประชุมติดตามนโยบายรัฐบาลครม สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสรุเชษฐ์ ( 18-09-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 244 ครั้ง
การประชุมติดตามนโยบายรัฐบาลครม สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ตวรจเยี่มชมนิทรรศการแสดงผลงานสถานศึกษา โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นำโดยผู้อำนวยการวันชัย โตมี ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >> | Last