ภาพกิจกรรม
พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ( 12-03-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 20 ครั้ง
กิจกรรม อกท พิธีประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 โดยประธานอำนวยการนายวันชัย โตมี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในงานมีการส่งมอบงานคณะกรรมการประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับทีมคณะกรรมการชุดใหม่ในปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม..

.พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายวันชัย โตมี และคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษารุ่นน้อง จัดพิธีขบวนเดินผ่านซุ้มธง เขียว ขาว เหลือง และในพิธีมอบประกาศนียบัตรได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันอาชีวเกษตรภาคเหนือเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ( 16-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
กิจกรรม อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคราม ระหว่างวันที่ 4 - 9 กุมภาพันธ์ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ( 13-01-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 175 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเกษรและเทคโนโลยีตาก ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ดูภาพกิจกรรม..

รางวัลเยาวชนดีเด่น ( 23-02-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 101 ครั้ง
นางสาวนิดา เศวตวัฒนากุล นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขา บัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี การศึกษา 2561 โดยรับโอวาทท่านนายกรัฐมนตรี และรับรางวัลจากท่านธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมศึกษา ดูงาน ( 04-10-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 132 ครั้ง
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำกิจกรรม OD และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด จันทบุรี และร่วมงานมุฑิตาจิต ดูภาพกิจกรรม..

งานประชุมวิชาการ อกท. หน่วยตาก ( 30-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 200 ครั้ง
กิจกรรมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อกท. หน่วยตาก ดูภาพกิจกรรม..

กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับาภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 ( 15-08-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 242 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 นครเขลางค์เกมส์ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1- 7 กรกฏาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและทคโนโลยีตากส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นตัวแทน อศจ. ตาก 2 ชนิดกีฬา ฟุตบอล และเซปักตะกร้อ ชาย ดูภาพกิจกรรม..

กีฬา อศจ. ตาก ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 217 ครั้ง
เข้าการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 เขลางค์นครเกมส์ ณ จังหวัดลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 ( 20-06-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | เปิดดูทั้งหมด 302 ครั้ง
กิจกรรมประชุมสามัญ อกท. ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7   >> | Last